Archiwa kategorii: Prowadzone projekty

Przetarg na dostawę autobusu

Stowarzyszenie „My dla Was” ogłasza przetarg na dostawę autobusu w ramach projektu:
„Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku”

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ:

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu LOWE

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Przytocku. Załączamy formularz zgłoszeniowy, regulamin funkcjonowania LOWE oraz wykaz warsztatów i spotkań, jakie oferujemy osobom, które chcą wziąć udział w zajęciach w ośrodku.

Dokumenty do pobrania

Rusza nowy projekt! Rozpoczynamy nabór!

Rozpoczynamy realizację nowego projektu – LOWE Przytocko. W ramach przyznanych środków z UE, utworzyliśmy Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji. Dzięki temu, przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną dla łącznie 200 dorosłych osób. Zapraszamy chętne osoby do kontaktu z nami. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji do projektu udzielamy pod nr telefonu 59 858 38 28. Zapraszamy do kontaktu!

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Przytocku. Załączamy formularz zgłoszeniowy, regulamin funkcjonowania LOWE oraz wykaz warsztatów i spotkań, jakie oferujemy osobom, które chcą wziąć udział w zajęciach w ośrodku.

plakat

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

KLIKNIJ W OBRAZEK ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI!


Informacja od dyrekcji:

Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów informujemy, że od 16 marca 2020 r. odwołujemy wszystkie zajęcia edukacyjne i opiekuńcze w naszej placówce.
W dniu jutrzejszym i w piątek odbędą się zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice w tym czasie nie są w stanie zapewnić opieki.

Dyrektor szkoły
Zdzisław Maciaszek

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Wykonawcę robót budowlanych

dla Spółdzielni Socjalnej „Teraz My” z siedzibą w Kępicach

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, pozwolenie na budowę, przedmiar robót

Protokół z otwarcia ofert: Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku”

ZP.271.03.2017

PROTOKÓŁ OTWARCIA

ofert w dniu 03.11.2017 r., w siedzibie Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku” Znak sprawy: ZP.271.03.2017

 protokół

Przetarg na dostawę autobusu

Stowarzyszenie My dla Was ogłasza przetarg pod tytułem:

Dostawa autobusu w ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przytocku”

ogloszenie

SIWZ
Zalacznik Nr 1 – Formularz oferty
Zalacznik Nr 2 oświadczenie art. 25a ust. 1- warunki udziału
Zalacznik Nr 3 – oświadczenie art. 25a ust.1 podstawy wykluczenia
Zalacznik Nr 4- oświadczenie – grupa kapiatałowa
Zalacznik Nr 5 – zobowiązanie art. 22a PZP
Zalacznik nr 6- Wzor umowy
Zalacznik nr 7 – Wymagania techniczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”. Znak sprawy: ZP.271.02.2017

zawiadomienie

Protokół z otwarcia ofert „Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”

PROTOKÓŁ OTWARCIA
ofert w dniu 26.04.2017 r., w siedzibie Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Przytocku”.
Znak sprawy: ZP.271.02.201

Protokół z otwarcia ofert