Nauczyciele w przedszkolu

 

 Dorota Kierkosz  wychowanie przedszkolne, wychowawca 5- latków
Jeziorska Marlena  wychowanie przedszkolne, nauczyciel wspomagający 
   
Sominka Karolina  wychowanie przedszkolne, wychowawca 6-latków
Cybulska Anna wychowanie przedszkolne, wychowawca 3-4 latków, nauczyciel języka angielskiego
   
Olga Hanowska terapia, rytmika, rewalidacja 
Rapta Joanna opiekunka dziecięca
Koniuszek Katarzyna  opiekunka dziecięca 
Anna Mróz psycholog
Aleksandra Zator  psycholog