Nauczyciele w szkole

Imię i nazwisko nauczany przedmiot/specjalność/funkcja
mgr Bublewicz Mariusz  informatyka (magister informatyki z kwalifikacjami pedagogicznymi)
Butkiewicz Aneta religia (w trakcie studiów)
mgr Jasińska Julia muzyka, rytmika 
mgr Hanowska Olga rytmika, oligofrenopedagogika, muzykoterapia, arteterapia, koordynator pracy w przedszkolu (magister kształcenia zintegrowanego, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, artterapii, zarządzania) Wykładowca na Akademii Pomorskiej. 
   
mgr Łazuchiewicz Joanna plastyka, technika, edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, (mgr pedagogiki, wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego, studia podyplomowe z plastyki i techniki, oligofrenopedagogiki oraz integracji sensorycznej) 
mgr Maciaszek Zdzisław Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (mgr teologii, studia podyplomowe  historii i społeczeństwa, zarządzania i nadzoru pedagogicznego, kurs wychowania do życia w rodzinie, zarządzania projektami unijnymi) 
mgr Anna Trojanowska  magister matematyki, studia podyplomowe z techniki, przyrody – uczy: matematyki, techniki,  
mgr Stępień Małgorzata  magister matematyki, studia podyplomowe z techniki, przyrody – uczy: matematyki, techniki,  wychowawca klasy VIII
mgr Patrycja Kuzimińska  licencjat  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, magister pracy socjalnej, studia podyplomowe kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przydzielone zajęcia terapia
mgr Anna Cybulska zintegrowane, kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii ręki
mgr Skrzek Anna    

 

 

 

licencjat wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego z językiem angielskim, magister socjoterapii i terapii pedagogicznej, oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii ręki. Prowadzone zajęcia: wychowawca klasy II, terapia. język angielski
dr Sierocki Grzegorz  historia, język polski, wychowawca klasy VI (dr filologi polskiej, studia podyplomowe historia, studia teologiczne)
mgr Agnieszka Stępień edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny, wychowawca klasy IIIB (mgr pedagogiki, studia podyplomowe kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika ) 
mgr Agnieszka Szulist terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog,
kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii ręki, rozpoczęte studia logopedyczne
Aleksandra Żurawik edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, wychowawca klasy I
mgr Marta Skiba   nauczyciel wspomagający w klasie II
mgr Patrycja Depka-Prądzyńska  nauczyciel wspomagający w klasie VI, VII, VIII
mgr Kacper Sawicki  wychowawca klasy specjalnej 
mgr Paulina Walczak  nauczyciel wspomagający w klasie IIIb, IIIa
mgr Wasilewski Wojciech  przyroda, biologia, chemia, geografia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowawca klasy IV (mgr biologii, studia podyplomowe z przyrody, wychowanie fizycznego) 
mgr  Wiśniewska Michalina  edukacja przedszkolna, wychowawca klasy IIIA, logopeda (mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe logopedia) 
mgr Wolska Paulina  rewalidacja, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, kształcenie specjalne (mgr kształcenia specjalnego, logopedii) 
mgr Anna Mróz 

mgr Anna Zator 

psycholog  

psycholog

mgr Aleksandra Strzelecka    mgr filologii germańskiej, oligofrenopedagog, wychowawca klasy VII 
mgr Janusz Karolina Język angielski w klasach I-VIII, (mgr filologii rosyjskiej z językiem angielskim), wychowawca klasy V