Nowiutki autobus zawitał do naszej szkoły

Dzięki pozyskanym środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiliśmy do szkoły nowiutki 18 osobowy autobus marki Ford. Projekt pn. „Likwidacja barier transportowych w dostępie do edukacji niepełnosprawnych dzieci z Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku”. Całkowity koszt zakupu autobusu wyniósł 200 490,00 zł, z czego 140 000,00 zł to środki pochodzące z PFRON.