Ptasia Stołówka

Miniony tydzień poświęcony został tematyce obejmującej pomoc zwierzętom w czasie zimy.

5-latki wykonały plakat ptasiej stołówki. Odrysowując wzór z szablonu dzieci wykonały karmnik. Efekty pracy przedstawiamy na zdjęciu.