Historia

Stowarzyszenie MY DLA WAS powstało 6 marca 2013 roku decyzją 27 członków założycieli. Zarejestrowane zostało w dniu 24 maja 2013 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku

Organizacja ta powstała przede wszystkim, by utrzymać Szkołę Podstawową w Przytocku, która miała być zlikwidowana, czy też przekształcona w filię Szkoły w Biesowicach. Powstanie, to inicjatywa ówczesnego dyrektora szkoły publicznej – Zdzisława Maciaszka oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Dużym wsparciem w powstaniu była część nauczycieli pracujących w publicznej szkole. Większość z nich pracuje w dalszym ciągu. 

Początkowo zakresem działalności miało być przedszkole i szkoła podstawowa, dlatego zarówno do Gminy Kępice jak i Pomorskiego Kuratora Oświaty wpłynęły dokumenty o pozwolenie na prowadzenie tych placówek. W lipcu 2013 roku Gmina wpisała szkołę do rejestru placówek niepublicznych, a Kurator wydał pozytywna opinię w tej kwestii. W dniu 01 września 2013 roku ruszyła  Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby oraz Niepubliczne Przedszkole w Przytocku. We wrześniu w szkole  i przedszkolu pojawiło się około 80 dzieci. W tym samym czasie trwały rozmowy na temat rozwiązania problemu dowozu dzieci. 01 października 2013 ruszył zakupiony przez Stowarzyszenie autobus Renault Master. W ciągu roku przybywało dzieci w szkole i przedszkolu i na koniec roku szkolnego w szkole było 60 uczniów a w przedszkolu 32 dzieci. 

Od września 2013 roku, w wyniku przetargu Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie stołówek w Przytocku i w Kępicach. Było to o tyle trudne zadanie, że Stowarzyszenie nie miało zbyt wielkiego doświadczenia w prowadzeniu żywienia. Początki były trudne, ale daliśmy radę, zwiększała się ilość obiadów oraz zamówień na obsługę imprez.