Zarząd

Prezes- Amadeusz Maciaszek

Sekretarz- Grzegorz Sierocki 

Skarbnik- Agnieszka Szulist

 

Dokumenty Stowarzyszenia:

statut Stowarzyszenia