Biblioteka

„Szkolna biblioteka dzieci przywołuje, z różnych utrapień skutecznie ratuje.
Szkolne strachy uciekają na dachy, bo książka rozsiewa wiedzy zapachy.
Prace domowe nie straszne Tobie, bo z książką bez problemu dasz radę sobie.
Każdy czytelnik z pewnością poręczy, że bibliotekarka nikogo nie dręczy.
Cóż będziemy przed Tobą kryć – bez biblioteki trudno jest żyć!”
 

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 12.00 – 14.00
Wtorek 9.00 – 12.00
Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 12.00 – 14.00

W bibliotece: chętnie Cię widzimy, nie stawiamy stopni, do niczego nie zmuszamy.

W bibliotece możesz: wybierać i wypożyczać książki, czytać czasopisma wyszukiwać informacje, myśleć, uśmiechać się.

Biblioteka szkolna jest centrum informacyjnym szkoły. Gromadzi ona różne książki, kasety audiowizualne i inne dokumenty życia codziennego. Biblioteka rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów, poprzez kontakt z książką i kształcenie umiejętności spędzenia wolnego czasu. Uczniowie przygotowując się do lekcji, bardzo chętnie korzystają z czytelni.
Po lekcjach w bibliotece dla chętnych i aktywnych uczniów organizowane są zajęcia. Redagujemy gazetkę szkolną PLECIUGA , przygotowujemy scenariusze przedstawień prezentowanych w szkole i poza szkołą. Uczniowie współpracujący z biblioteką poszerzają również swoją wiedzę o książce, nabywają praktyczne umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej, rozwijają różnorodne zdolności (plastyczne, recytatorskie, organizacyjne).
Biorąc udział w pozalekcyjnej działalności biblioteki, przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Biblioteka jest przyjaznym miejscem dla każdego ucznia. Można tu nie tylko poczytać, wypożyczyć książkę, ale odpocząć, porozmawiać i opowiedzieć o swoich zainteresowaniach. Tu można znaleźć przyjaciela.

W Bibliotece uczniowie mogą korzystać z: bogatego księgozbioru, na który składają się lektury, literatura do nauki zawodu, beletrystyka, literatura piękna, encyklopedie, słowniki, gazet i czasopism, komputerów z dostępem do Internetu, drukarki, telewizora i magnetowidu, zbiorów audiowizualnych: kaset VHS, płyt CD,  itp

Regulamin Aktywu Bibliotecznego

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 6. W bibliotece należy zachować ciszę.
 7. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 9. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres trzech tygodni. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 10. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję, lub inną wskazaną przez bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 11. Wszystkie wypożyczone materiały (książki, czasopisma) powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.