Szkolenie dla rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych z autyzmem

W dniu 3 października 2015 r. (sobota), w godz. od 10.00  do 16.00 w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Słupsku, ul Fabryczna 1 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla rodziców i opiekunów z terenu powiatu słupskiego pt. „Trudne Zachowania – Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”. Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców dzieci autystycznych powyżej lat 12. Celem szkolenia jest poznanie metod postępowania z osobami z tą niepełnosprawnością. Spotkanie organizowane jest w ramach Programu „Zrozumieć Autyzm”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosi się o zgłoszenie internetowe na stronie www.zrozumiecautyzm.eu lub telefoniczne pod numerem 797-722-104. Ilość miejsc jest ograniczona.

* * *
Dnia 4 października 2015 r.(niedziela), w godz. 10.00 -16.00 w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Słupsku, ul Fabryczna 1 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla rodziców i opiekunów z terenu powiatu słupskiego pt. „ ABC dziecka z autyzmem”. Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców dzieci autystycznych do lat 12. Celem szkolenia jest upowszechnienia wiedzy o autyzmie. Spotkanie organizowane jest w ramach Programu „Zrozumieć Autyzm”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosi się o zgłoszenie internetowe na stronie www.zrozumiecautyzm.eu lub telefoniczne pod numerem 797-722-104. Ilość miejsc jest ograniczona.

autyzm ZAPROSZENIE na bezpłatne SZKOLENIE