Utworzenie stanowiska ZASTĘPCY DYREKTORA w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przytocku

Szkoła nasza ciągle powiększa się i rozszerza swoją działalność. Tylko w ciągu 2017 roku liczba dzieci zwiększyła się o 40. Ponadto rozszerzamy działalność o cały zakres terapii. Planujemy również rozwój naszej placówki. Dlatego zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad działalnością jednego sektora, to naturalne rozwiązanie. Od dnia 12 lutego 2018 roku w naszej szkole codziennie jest w pracy Pan Artur Szewc. Do tej pory pracował tylko w czwartki prowadząc zajęcia terapeutyczne. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora. Życzymy mu dobrej i efektywnej pracy i dalszego rozwoju.

Pan Dyrektor Zdzisław Maciaszek mówi, iż od dawna planował zatrudnienie osoby, która sprawowałaby nadzór pedagogiczny. Przy tak szerokiej działalności jaką prowadzi nasza szkoła funkcja zastępcy jest nieodzowna. Przypominamy, że w 2013 roku do szkoły uczęszczało 60 dzieci a dziś jest 160. W 2013 zatrudnialiśmy 20 osób, dziś 46 osób. Nie prowadziliśmy też tak szerokiego zakresu żywienia, czy transportu. Szczegółowe informacje o zakresie odpowiedzialności i dzielności zastępcy podane zostaną na spotkaniu z rodzicami w dniu 15 lutego br.

SONY DSC