Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MY DLA WAS

Zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MY DLA WAS w Przytocku, które odbędzie się 6 listopada 2014 roku – pierwszy termin o 16:45; drugi termin o godzinie 17:00 w budynku Stowarzyszenia (Przytocko 17) – Stołówka w Przytocku.

Porządek obrad:

1. Powitanie zaproszonych gości

2. Powołanie przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Dyskusja nad statutem Stowarzyszenia

4. Uchwała o wprowadzeniu zmian do Statutu

5. Regulamin pracy i płacy

6. Uchwała w sprawie zmian w regulaminie

7. Przedstawienie bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej Stowarzyszenia

8. Sprawy różne

9.Zakończenie spotkania.