ZAPYTANIE OFERTOWE

na Wykonawcę robót budowlanych

dla Spółdzielni Socjalnej „Teraz My” z siedzibą w Kępicach

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, pozwolenie na budowę, przedmiar robót